Kurser · Lönsammare och säkrare affärer

Lönsammare och säkrare affärer

För att lyckas ro i hamn lönsammare och säkrare affärer ställs idag större krav på säljaren. Här följer ett axplock: Rating på kunden, kreditlimit på kunden, prisförändringar, rabatter, marginaler, krav på längre betalningstider, kundens allt svagare betalningsförmåga, val av säkerheter, offert- och avtalsformuleringar, leveransvillkor med mera.

Maila kreditbesked@usa.net för anmälan/information.

 


 

Mål

Kursens målsättning är att deltagarna skall kunna öka sin avslutsfrekvens och förbättra sin förhandlingssituation och därmed nå de ekonomiska målen inom sitt företag.


Innehåll

 • Hur slår finanskrisen mot mina kunder och mitt företag? 
 • Hur förhandla med gamla fina kunder som nu bara är gamla? 
 • Hur sätta rätt limit på kunden? 
 • Hur läsa en kreditupplysning om en kund/prospect? 
 • Vilka säkerheter kan jag föreslå utan att genera kunden? 
 • Hur mycket måste jag merförsälja för att täcka en kreditförlust? 
 • Hur påverkar informationen i kreditupplysningen min förhandlingssits? 
 • Dokumentation och hjälpmedel
 • Argument vid förhandling med kunder. 
 • Praktikfall. 
 • Checklistor att använda inför offert- och avtalsarbete. 
 • Handbok i affärs- och kreditbedömning för säljare.


Kursen vänder sig till:
Kursen vänder sig till säljare som vill förbättra sin förhandlingssituation.

Kursavgift:
Pris per kursdeltagare: 4.850 kr (exkl moms).
I avgiften ingår lunch, kursdokumentation samt mallar och checklistor.

Datum, tid och ort:


Kursen hålls 09.00-16.30