Kurser · Kreditbedömning av utländska företag

Kreditbedömning av utländska företag

Bedömningen och riskvärderingen av utländska företag skiljer sig från bedömningen av svenska. Genom ett antal praktikfall visar vi på vilka skillnader och likheter som finns i kreditbedömningen mellan olika länder. Vi översätter och förklarar de viktigaste utländska begreppen i resultat- och balansräkningen. Vi bygger en nyckeltalsmall för kreditbeslut.

Maila kreditbesked@usa.net för anmälan/information.

 


 

Mål

Kursen bygger på att deltagarna skall kunna välja land och bransch för sina egna frågor. Kursdokumentationen är också anpassad för respektive deltagares frågor.

Innehåll

  • Vilka olika risker innebär olika utländska bolagsformer? 
  • Hur är den utländska ratingen uppbyggd? 
  • Hur kan man fastställa betalrisker vid olika rating? 
  • Hur läser man mellan raderna i kreditupplysningen? 
  • Hur bygger man en egen modell för limitsättningen på utländska kunder? 
  • Vilka säkerheter kan vi komplettera med? 
  • Hur lägger man upp både riskanpassade och konkurrenskraftiga villkor? 
  • Hur kan vi bedöma kunden i sin speciella bransch? 
  • Hur kan vi stödja säljarna med nya kreditvärdiga prospects? 
  • Hur gör vi en kreditpolicy för utländska marknader?


Kursen vänder sig till:
Kursen vänder sig till dig som arbetar med, eller vill ha fördjupade kunskaper i att bedöma utländska bolags kreditvärdighet. Kursen riktar sig även till säljare som jobbar mot utlandet.

Kursavgift:
Pris per kursdeltagare: 4.850 kr (exkl moms).
I avgiften ingår lunch, omfattande dokumentation per land samt mallar och checklistor.