Kurser · Kreditbedömning 2

Kreditbedömning 2

Kursen ger fördjupade kunskaper inom området kreditbedömning samt en bredare koppling mot verksamheten som helhet, exempelvis via effektiviseringsåtgärder och policyfrågor. Kursen innehåller också praktiska tillämpningar.

Maila kreditbesked@usa.net för anmälan/information.

 


 

Mål

Deltagarna skall kunna beräkna ett 10-tal kritiska nyckeltalsnivåer, bedöma rating- och limitprecision inför sina kreditbeslut samt bedöma förlustriskerna i reskontran.
Deltagarna skall aktivt kunna föreslå/genomföra förbättringsåtgärder för den egna verksamheten.
Deltagarna skall kunna utarbeta en egen kreditpolicy.
Deltagarna skall kunna välja bland olika arbetsmetoder för sitt dagliga arbete.


Innehåll

 • Hur läser och jämför man nyckeltal? 
 • Arbeta fram och slutför en egen kreditbedömningsmall och limitmodell. 
 • Hjälp företagets säljare till bättre affärer. 
 • Hur kan vi öka precisionen i kreditbedömningen? 
 • Kreditmallar och scorekort för företag. 
 • Hur arbetar andra företag med sin kreditbedömning? 
 • Nya metoder i kreditbedömningen. 
 • Aldrig nej till en affär – om rätt typ av säkerhet kompletterar. 
 • Vi bygger en egen kreditlimitmodell. 
 • Utländska företag – skillnader och likheter. 
 • Tre praktikfall bedöms och diskuteras gemensamt i gruppen.


Kursen vänder sig till:
Kursen vänder sig till dig som gått vår kurs Kreditbedömning 1 eller som arbetat ett par år med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning.

Kursavgift:
Pris per kursdeltagare: 4.850 kr (exkl moms).
I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Datum, tid och ort:

 • 27/3 Göteborg
 • 10/4 Malmö
 • 6/5 Stockholm
 • 3/6 Stockholm