Kurser · Kreditbedömning 1

Kreditbedömning 1

En grundutbildning som ger en bred bas i praktiskt kreditarbete med klara riktlinjer för hur kreditbedömingen kan genomföras. En omfattande kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Maila kreditbesked@usa.net för anmälan/information.

 


 

Mål

Deltagarna skall kunna förstå och värdera kreditinformation samt sätta in den i ett större sammanhang.
Deltagarna skall kunna beräkna nyckeltal, bedöma bakgrunden till ratingnivåer och bedöma förlustrisker bland sina kunder.
Besluten skall kunna motiveras och vara väl underbyggda.


Innehåll

 • När blir kreditvärdiga företag ej kreditvärdiga? 
 • Vilka nyckeltalsnivåer indikerar vägen mot obestånd? 
 • Vilka varningssignaler kan man vanligen se före en konkurs? 
 • Varför kan ett bolag få olika rating hos olika kreditupplysningsföretag? 
 • Vilka risker kan vi ta respektive inte ta i vårt bolag? 
 • Hur påverkar olika bolagsformer riskerna i vår kreditgivning? 
 • När bör vi begära säkerheter som komplement i affärsupplägget? 
 • Mallar för egen kreditbedömning. 
 • Bedömning av nystartade företag utan bokslut. 
 • Varför är kreditlimitar ofta fel? 
 • Praktikfallsbedömning – tre olika bolags kreditvärdighet diskuteras.


Kursen vänder sig till:
Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta
med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning på företag som säljer varor eller tjänster mot faktura eller kredit.

Kursavgift:
Pris per kursdeltagare: 4.850 kr (exkl moms).
I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation.