Kurser · Intern utbildning

Intern utbildning

Vid fem eller flera deltagare kan kurserna genomföras internt i företaget och helt anpassas till den egna arbetssituationen.

 
Maila kreditbesked@usa.net för mer information.