Kurser

Kurser 2014


Kurserna hålls i samarbete med Svea Ekonomi AB.

 

Kreditbedömning 1

En grundutbildning som ger en bred bas i praktiskt kreditarbete med klara riktlinjer för hur
kreditbedömingen kan genomföras. En omfattande kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Läs mer >>

 


 

Kreditbedömning 2

Kursen ger fördjupade kunskaper inom området kreditbedömning samt en bredare koppling
mot verksamheten som helhet, exempelvis via effektiviseringsåtgärder och policyfrågor.

Läs mer >>

 


 

Kreditbedömning av utländska företag

Bedömningen och riskvärderingen av utländska företag skiljer sig från bedömningen av svenska.
Genom ett antal praktikfall visar vi på vilka skillnader och likheter som finns i kreditbedömningen
mellan olika länder.

Läs mer >>

 


 

Lönsammare och säkrare affärer

För att lyckas ro i hamn lönsammare och säkrare affärer ställs idag större krav på säljaren.

Läs mer >>

 


 

Intern utbildning

Vid fem eller fler deltagare kan kurserna genomföras internt i företaget och helt anpassas efter
den egna arbetssituationen.

Läs mer >>