Företagsförvärv-försäljning · Kostnadsfri bedömning av lokaler och fastigheter

Marknadsprisbedömning av lokaler liksom fastigheter sker kostnadsfritt. 


Beställ tid för besiktning hos oss. 

 

Tel: 08 851410 eller

Mailfrågor: kreditbesked@usa.net.   

www.kreditbesked.se

Besöksadress:

Kungsgatan 29

103 92