Företagsförvärv-försäljning · Frågor och funderingar

Vanliga frågor kring Företagsförvärv och försäljning...


Ägarbyten.

Alla framgångsrika ägarbyten börjar med en långsiktig planering för både säljare och köpare.

Att sälja företaget till annan part tar ofta 8-10 månader från första förhandling till själva överlämnandet av nycklarna.

Det är därför viktigt att tidigt ta in rådgivare som gjort resan många gånger förr,  det tjänar du på både ekonomiskt och i tidsmässigt. Detta gäller både för säljare och köpare.

När ska man sälja?

De flesta väntar för länge innan man släpper sitt mödosamt upparbetade företag.

Försök att sälja när företaget står på topp. Nästan alla företag når en mognadsfas och senare en nedgångsfas. Denna kan vara svår att se när man själv är mitt uppe i den dagliga rörelsen, men utomstående rådgivare kan ofta identifiera läget och göra en bättre bedömning.

När ska man köpa?

För köpare gäller samma sak, vänta inte för länge utan köp när du har hittat ett objekt du trivs med. Det kommer att ta mycket av din tid- men det ger ett nytt liv.

KreditBesked förmedlar ständigt bolag i olika branscher som är till salu och utgår alltid ifrån köparens unika situation och önskningar.

Till vem ska man sälja?

Det är viktigt att sälja till rätt köpare som kan föra namnet vidare och inte eroderar verksamheten eller förstör allt som du har byggt upp.

En finansiellt stark köpare är önskvärd så att inte problem uppstår efter en längre tid.

Den här typen av personbedömning kan du få hjälp med av erfarna rådgivare som hyrs in per timme.

Ofta vill/kan inte barnen ta över, utan en kompanjon, anställd, eller någon i ditt nätverk kan vara lämplig. Tveka inte heller att sälja till en konkurrent.

Sökning av köpare i olika branscher hanteras löpande av KreditBesked som en extra tjänst.

Vad kan vi få ut för bolaget?

Marknadspriset kan vara svårt att kalkylera själv; be utomstående specialister göra jobbet. När en tredje man utan ägarintressen har gjort kalkylen får du en mer trovärdig kalkyl. Det är många områden som ska bedömas så det duger inte att låta revisorn bedöma priset efter 3 x årsvinsten.

Företagets inneboende värde är oftast större än man själv tror.

Värderingsmetoder

Det är viktigt att använda metoder som motparten kan acceptera.

De två, tre vanligaste är substans- respektive avkastningsmetoderna.  Men dessa är heller inte kompletta. Därför kompletterar vi på KreditBesked med 6 andra metoder som både köpare och säljare brukar uppskatta och som säkerställer en rättvisande prisnivå.

Härtill kommer att skattefrågor är viktiga i Sverige, då ägarförändringen påverkar det skattepåverkade resultatet.

Tiden är också viktig för skatteplaneringen - hur mycket vill man få ut och när?

Be därför gärna oss på KreditBesked att förmedla expertråd för skattealternativen.

Aktieutdelning, löneuttag, pensionslösningar, liksom kapitalfördelning inom familjen, påverkar var och en på sitt sätt bolagets slutliga marknadspris.

All relevant information redovisas för köpare i ett prospekt. Denna minst lika viktigt för bank-och finansbolagens kreditgivning inför förvärvsdiskussionen.

Vi på KreditBesked är kända för att kunna få ut goda marknadspriser vid ägarbyten.

Tveka därför inte att kontakta oss för en första skiss kring ovanstående frågor.

Skissen är kostnadsfri.

Avtal

En mängd olika avtal blir aktuella vid ägarskiften. Till exempel avtal om fördelning av kapitalet, aktieägaravtal, gåvobrev, testamenten m fl.

Äktenskapsförord liksom försäkringsavtal påverkar också indirekt vad man får ut vid en försäljning. Härtill kommer naturligtvis bolagets alla leverantörs - och kundavtal, samt slutligen köpebrev och köpeavtal mellan parterna.

Placeringar

När man väl sålt sitt bolag och fått betalt uppstår nya men angenäma problem; -Hur ska man placera sina pengar?

Placeringar har koppling till vilka metoder man från början har valt ur skattehänseende; allt hänger ihop.

Undvik lockande utländska placeringar och skattekonstruktioner.

Vi arbetar enbart under svensk skatterätt.

Ta därför gärna kontakt med KreditBesked som gladligen förmedlar lämpliga specialister.

  

Tel: 08 851410 eller

Mailfrågor: kreditbesked@usa.net.   

www.kreditbesked.se

Besöksadress:

Kungsgatan 29

103 92

Stockholm