Företagsförvärv-försäljning · Företagsförvärv

Är Ni intresserad av att expandera Er rörelse?

Vill Ni öka tillväkten och aktieägarvärdet i Ert företag?

Genom att förvärva ett annat bolags redan upparbetade kundreskontra i samma bransch, tar man en mycket mindre risk. Man tar över en redan befintlig kundreskontra, ofta med flera hundra kunder, och vet exakt hur mycket man ska fakturera nästa månad.

Att successivt anställa nya säljare som kostar 1MSEK/år kan vara en kostsam och tidskrävande process. EN Säljare som anställs i januari 2012, är oftast inte lönsam förrän november/ december.

Genom att förvärva kompletterande verksamheter i båda led, så kallad vertikal integration, dvs. förvärv av underleverantörer eller andra delar av distributionskedjan, kan man uppnå stora kostnadsfördelar.

Med vår egna vällutvecklade selektering, anpassat efter era specifika önskemål och förutsättningar, tar vi fram ett urval av företag som skulle passa just er. Ni kanske redan har ett antal företag att förvärva i åtanke? Oavsett om Ni behöver hjälp med selekteringen, eller förhandlingar och tillvägagångssätt så kan ni ta hjälp av vår unika kompetens och erfarenhet.