Böcker

Handböcker i kreditbedömning

Får vi betalt?

En praktisk handledning i bedömning av kunder och leverantörer. VD och den som ansvarar för ekonomifrågor i mindre och medelstora företag kan behöva stöd och tips i sin bedömning av olika affärskontakter. När blir kunden en farlig affärspartner? Hur kan vi undvika att stå utan betalning? När och varför bör vi omförhandla våra affärsavtal med kunder och leverantörer?

Ur innehållet:

  • Bara kontantaffär är utan risk 
  • Vad styr riskens storlek? 
  • Kreditstyrning – så kan riskerna minska 
  • Checklista för kreditpolicyn: 
  • Hur kan du ta reda på köparens ekonomiska ställning? 
  • Din kund är aktiebolag, handelsbolag/kommanditbolag, enskild firma, ekonomisk förening – hur påverkas risken? 
  • Kundens ekonomiska ställning – vad bör du förvänta? 
  • Några vanliga juridiska begrepp 
  • Varningssignaler 
  • Betalningen dröjer – vad gör du?

Pris: 275 SEK

Inkl. upp till 5 frågor på mail till KreditBesked. Tryckt version samt nätupplaga finns.

 


 

Kreditinstruktion

Arbetsinstruktioner och handledningar för medarbetarna på Kundreskontra- och Leverantörsreskontraavdelningar inom medel- och storföretag.

Mallar för kreditbedömning, underlag för egna scorekort, checklistor i kreditbedömning beprövade sedan många år i olika branscher ingår.

Lär här av andra företags framgångar och misstag.

Kreditbedömning av Fysiker och Juridiker inom alla former av bolag, AB, EF, HB, KB samt organisationer, föreningar, förbund och stiftelser. Styr samverkan med andra avdelningar, säljavd och ledningsgrupp. Kreditinstruktionen ingår som en del av en större Kreditpolicy för hela företaget.

Pris: 475 SEK

Inkl 5 mailfrågor till KreditBesked. Tryckt version samt nätupplaga finns. Begär kostnadsfritt innehållsförteckning: kreditbesked@usa.net

 


 

International Payments

Betalningstrafiken inom och mellan ett 60-tal länder. Vilka förutsättningar gäller vid olika typer avtalsupplägg? Hur är betalningsvillkoren uppbyggda i olika länder och i olika branscher? Hur erbjuder man mer konkurrenskraftiga villkor i olika länder? Vilken information finns om kunden? Ur kan vi skydda oss mot uteblivna betalningar? Genom KreditBesked kan man mail-korrespondera med lokala experter i 96 länder.

Pris: 975 SEK

Möjlighet finns att maila egna frågeställningar till KreditBesked. Tryckt version samt nätupplaga finns. Begär kostnadsfritt innehållsförteckning: kreditbesked@usa.net

 


 

Kreditbedömning

En uppslagsbok om 300 sidor med flera hundra rubriker som stöd vid den egna kreditbedömningen av både kunder, prospects liksom leverantörer. Mallar, checklistor, lathundar och scorekort ingår på varje avsnitt. Nya regler, lagar från myndigheter redovisas löpande. Kreditbedömningsboken uppdateras löpande Endast tillgänglig i nätupplaga. Begär innehållsförteckning.

Pris: abonnemangspris/år

Möjlighet att maila 5 egna frågeställningar till KreditBesked. Begär kostnadsfritt innehållsförteckning: kreditbesked@usa.net